دعاهای خالصانه یک معلم شیمی

خدایا تمایل زنم به خرید لباس و طلا و ... را به به اندازه واکنش پذیری گازهای نجیب قراربده !

                                  *  *  *

بارالها حقوق ماهیانه ام را به اندازه عدد آووگادرو بگردان

                                *  *  *

پروردگارا قانون پایستگی جرم را بر محتویات جیبم حکمفرما کن

                              *  *  *

الهی سرعت مصرف شدن حقوقم را از سرعت زنگ زدن فلزات کمتر کن

                                *  *  *

ای خدای بزرگ مرا درمقابل تهدیدات خانم بچه ها همچون الماس مستحکم بگردان

                                      *  *  *

ای معبود من طول عمر مادرزنم را به اندازه طول عمر کمپلکس فعال بگردان

 

                         آمین یا رب العالمین

/ 0 نظر / 36 بازدید