الکل جامد بسازیم ؟؟؟؟؟

وانرادر250سی سی الکل بریزید سپس محلول را در روی

چراغ با احتیاط گرم نمائید تا تمام پودر صابون حل شود.درصورت حل نشدن می توانید از 100سی سی اب کمک بگیرید.پس از حل شدن صابون محلول را درباقی

الکل ریخته وکل محلول را در ظرفی که می خواهید الکل جامد شود ریخته وظرف را در یخچال قرار دهید.

پس از چند ساعت الکل جامد شما اماده است و می توانید در قطعات کوچک برش زده واستفاده نمائید.

/ 0 نظر / 45 بازدید