اکسایش الکل ها

هیدروژن است و الکترونهای پیوندی را به سوی خود می کشد . در نتیجه , اکسیژن مقداری بار منفی و هیدروژن مقداری بار مثبت پیدا می کند .به این ترتیب مولکولهای الکل می توانند یکدیگر را جذب کنند و مجموعه های مولکولی تشکیل دهند .

تست متداول برای الکلها یا دیگر اجسامی که دارای گروههای قابل اکسیده شدن نظیر آلدئیدها می باشند , تست اسید کرومیک است . تست لوکاس و تست یدوفرم اطلاعات ساختمانی بیشتری راجع به مولکول مورد نظر می دهند .

تست اکسیداسیون کرومیک اسید :

این تست بر پایه ی تواناییی الکل های نوع اول ودوم در اکسید شدن به وسیله ی اسید کرومیک استوار می باشد که وجه تمایز این الکلها از الکل نوع سوم می باشد . برای الکل هایی با وزن مولکولی پایین اسید کرومیک مائی را می توان مورد استفاده قرار داد .

تست لوکاس :

معرف به کار برده شده در این تست مخلوط یک مول اسید کلریدریک غلیظ حاوی یک مول کلرر روی همراه با آن میباشد . تست لوکاس بر اساس میزان سرعت تشکیل آلکیل کلراید , الکلهای نوع اول , دوم و سوم را از هم مشخص مینماید . برای این که به نتایج تست اعتماد کامل داشته باشیم , بایستی الکل مورد آزمایش در آب محلول باشد (طبقه s) .

سهولت در تبدیل الکل به کلراید , بستگی به پایداری کربوکاتیون مربوطه دارد

/ 1 نظر / 102 بازدید
golrokh

سلام دوست عزیز خوشحال میشم به انجمن مابیاین ودراونجا فعالیت کنید