برای تشخیص برخی مواد غذایی چه کار باید کرد؟

رنگ قرمز در آمد بدانید آن ماده دارای قند است.
برای تشخیص پروتئین کافی است کمی اسید نیتریک روی آن ماده بریزید اگر
به رنگ زرد در آمد بدانید آن ماده دارای پروتئین است.
برای تشخیص نشاسته کافی است کمی لوگل روی ماده مورد نظر بریزید اگر به
رنگ سیاه در آمد، معلوم میشود آن ماده دارای نشاسته است.

/ 0 نظر / 34 بازدید