تولید بنزین از دی اکسید کربن

طی آن دی اکسید کربن به منوکسید کربن و اکسیژن تبدیل می‌شود.
منوکسید کربن یک منبع مستعد شیمیایی است که به شکل گسترده برای تولید پلاستیک و سایر محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این گاز هم چنین یک ماده کلیدی در پروسه تولید سوخت‌های مصنوعی از جمله متانول و بنزین است.
این اقدام بخشی از تلاش‌های رو به رشد دانشمندان برای استفاده‌های عملی از دی اکسید کربن به عنوان مهمترین گاز گلخانه‌یی است.

/ 0 نظر / 22 بازدید