دستمال کاغذی نمی سوزد ؟!!!!!!

خیس کنید سپس با خیال راحت آن را آتش بزنید و خاطر جمع باشید که دستمال هر چند شعله میکشد اما نمیسوزد زیرا الکل
مشتعل میشود ولی بخار آبی که از دستمال بلند میشود مانع سوختن آن میگردد!!!!
(این کارها میتوانند نوعی تردستی باشند(

/ 0 نظر / 24 بازدید