جدول تفکیک مواد شیمیائی براساس خواص آنها

فهرست تعدادی از گازهای اشتعال پذیر

امونیاک

اتان

اتیلن

استیلن

اکسید اتیلن

بوتان

پروپان

پروپیلن

دی سولفید کربن

فرمالدهید

کلرید اتیل

متان

منو اکسید کربن

هیدروژن

هیدروژن سولفید

 

 

 

اسیدها

نیتریک

پر کلریک

هیدرو کلریک

کلرواستیک

سولفوریک

پریدیک

استیک

کرزلیکCRESYLIC

فسفریک

هیدروفلوئوریک

کرومیک

فرمیک

بازها

هیدروکسید سدیم

کربنات پتاسیم

اکسید کلسیم

کربنات باریم

هیدروکسید پتاسیم

هیدروکسید کلسیوم

کربنات سدیم

 

هیدروکسید امونیوم

فسفات تری سدیم

هیدروکسید باریم

 

سایر مواد

امونیاک

دی سولفید کربن

فرمالدهید

ید

نمکهای طلا

پر اکسید هیدروژن

تری اکسید ارسنیک

اگزالاتها

دی متیل سولفات

اسید پیرکریک

فسفر

               

 

 

 

 

 

ترکیباتی که با قرار گرفتن در  معرض هوا تولید پر اکسیدهای خطرناک را میکنند

دی ایزو پروپیل اتر

پتاسیم آمید

دی وینیل استیلن(DVA)

سدیم آمید

فلز پتاسیم

1و1-دی کلرواتن

با تغلیظ این مواد تشکیل پر اکسیدهای خطرناک را میدهند

استالدهید دی اتیل استال(ACETAL)

اتیلن گلیکول دی متیل اتر(glyme)

کیومن(ISOPROPYL BENZENE)

اتیلن گلیکول اتر استاتها

سیکلوهگزن

اتیلن گلیکول مونو اترها(cellosolves)

سیکلو پنتن

فوران

دکالین(decahydronaphtalene)

متیل استیلن

دی استیلن(butadine)

متیل سیکلوپنتان

دی اتیل اتر(ether)

تترا هیدرو فوران(THF)

دی اتیلن گلیکول دی متیل اتر(diglyme)

تترالین(tetra hydronaphtalene )

دی اکسان

وینیل اترها

پلیمریزاسیون شدید و خطر ناک را در اثر تشکیل پر اکسیدهای درونی انجام میدهند

استیرن

کلرو پرن(2-chloro1,3-butadiene )

وینیل استات

وینیل پیریدین

گازها

بوتا دی ان

تترا فلوئورو اتیلن(TFE)

وینیل استیلن(MVA)

وینیل کلراید

 

 

فهرست شماری از ترکیبات اکسید کننده

الف:باعث تسریع سوختن می شوند

نیترات الومینیوم

اسید پرکلریک60%

پر سولفات امونیوم

کلرات پتاسیم

کلرات باریم

دیکرومات پتاسیم

پراکسید باریم

نیترات پتاسیم

کلرات کلسیم

پتاسیم پر سولفات

نیترات کلسیم

نیترت نقره

پر اکسید کلسیم

پرکلرت سدیم

نیترات سرب

پر سولفات سدیم

هیپوکلریت لیتیم

کلرات استرانسیم

پراکسید لیتیم

نیترات استرانسیم

پرکلرات منیزیم

نیترات منیزیم

پراکسید منیزیم

نیتریت توریم

نیترات نیکل

نیترت اورانیم

اسید نیتریک70%

کلرات و پراکسید روی

ب:باعث اشتعال خود به خودی می شوند

هیپوکلریت کلسیم

کلریت سدیوم(بیش از40%)

اسید کرومیک

پراکسید سدیم

پراکسید هیدروژن(27.5-52%)پرمنگنات سدیم

اسید نیتریک

اسید تری کلروایزوسیانوریک

برمات پتاسیم

دی کلرو ایزوسیانورات سدیم

پر منگنات پتاسیم

ج:در اثر تماس باکاتالیزور یا حرارت متلاشی می شوند

دی کرومات امونیوم

اسید پر کلریک

پر اکسید هیدروژن(91-52%)

سوپر اکسید پتاسیم

هیپو کلریت کلسیم(بیش از 50%)

الکیل و اسیل نیتراتها

د:تماس با کاتالیزور حرارت شوک یا اصطکاک باعث ایجاد واکنش انفجاری می شوند

پرکلرات امونیوم

اسید پرکلریک

پر منگنات امونیوم

سوپر اکسید پتاسیم

ترکیبات استیلنی

الکیل و اسیل نیتراتها

نمکهای کلریت و فلزاتش

فولمینیتها

ترکیبات دارای هالوژن متصل به نیتروژن

نمکهای پرکلرتها

پر اکسیدها و هیدروپر اکسیدها

پیکراها(اسید پیکریک یا تری نیترو فنول)

ترکیبات پلی نیتروالکیل

ترکیبات پلی نیترو اروماتیک

الکیل پر کلراتها

ازیدهای اگزالات

ترکیبات دی ازو

نمک دی ازونیوم (وقتی که خشک باشد)

پر اکسید هیدروژن باغلظت بالای 30%

ترکیبات با پیوند نیترو با نیتروژن

نمکهای اگزوی بازهای نیتروژن

تری نیترو بنزن

تری نیترو تولوئن

بوتیل پر بنزوات

هیدروکسی امین

کلرو 2و4-دی نیترو بنزن

ترسیو-بوتیل پر اکسی استات

اتیل نیترات

اتیل متیل کتون پراکساید

ارتو دی نیترو بنزن

دی ایزو پروپیل پراکسی دی کربنات

دی بنزوئیل پر اکسید

دی استیل پراکسید

کومن هیدرو پر اکسی

       

www.shimidoc.persianblog.ir

تعدادی از مواد شیمیایی منفجره

اتیلن

ازیدها

گاز هیدروژن

ترکیبات نیتروژن دار

امونیاک

هالوژنها

اکسیژن

پر کلراتها

بنزوئیل پر اکسید

هیدروژن پر اکسید

هیپو کلریت کلسیوم

 

 

فهرست تعدادی از موادشیمیایی که با اب واکنش انفجاری تشکیل می دهند

فلزات قلیایی مانند:سدیم لیتیم پتاسیم

هیدرید فلزات قلیایی مانند:LIH  CaH2 LiAlH4 NaBH4

امید فلزات قلیایی مانند :NaNH2

الکیل فلزات مانند:الکیلهای لیتیم و الومینیم

معرف گرینارد RMGX

هالیدهای غیر فلزی مانند:BCL3   BF3   PCL3   PCL6  SiCl   S2CL2

هالید اسیدهای معدنی مانند:POCL3  SOCL2     SO2CL2

هالیدهای فلزی بی اب مانند:ALCL3  TiCl4   ZrCl4    SnCl4

پنتا اکسید فسفر   پنتا سولفید فسفر

کاربید کلسیوم و سایر فلزات

هالیدهای اسید الی و انیدریدها با وزن ملوکولی پایین مانند:استیل کلراید و انیدریک استیک

کلرید استانیک

کلرو سولفونیک اسید

هیدرو سولفیت سدیم

سولفید اهنFERROUS SULFIDE

 

 

 

فهرست تعدادی از مواد که مخلوطشان تشکیل ترکیب منفجره را می دهند

استون با کلروفرم در حضور یک باز

استیلن با مس یا جیوه یا نمک هایشان

امونیاک با کلر برم یا ید

کربن دی سولفید با سدیوم ازید

کلر با یک الکل

کلروفرم یاتترا کلرید کربن با پودر الومینیم یا منیزیم

کربن رنگ بر با یک معرف اکسید کننده

دی اتیل اتر با اتمسفری از کلر

/ 15 نظر / 319 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نغمه

سلام. خسته نباشید سایت فوق الهاده ای دارید. من هم مثل شما یه شیمیستم.از تمام مطالب لذت بردم.

shoja

سلام من شجاع هستم دانشجوی شیمی مطالب سایت خیلی برام جالب بود تشکرمیکنم مخصوصا جدول . کاش میتونستم همه مطالب رو کامل بخونم و بذهن بسپرم

مریم سیاح پور

سلام خداقوت .وواقعا دسسسسسستون دردنکنه از این همه مطالب عالی که واقعا اطلاعات شیمیایی دانشجوهای این رشته رو انقدر بالا میبره .خیلی استفاده کردم لطفا ادامه بدید

مریم سیاح پور

سلام خداقوت .وواقعا دسسسسسستون دردنکنه از این همه مطالب عالی که واقعا اطلاعات شیمیایی دانشجوهای این رشته رو انقدر بالا میبره .خیلی استفاده کردم لطفا ادامه بدید

فرناز

سلام آقای عصاره .بهتون تبریک و خسته نباشید میگم بابت زحمتی که واسه وبتون کشیدید.میخواستم ببینم شما درسی به نام بیوشیمی دارید؟ممنون میشم خبرشو بهم بدید

رضا

خسته نباشید بسیار ممنون

مجيد

سلام.خوبه.ولي چرا خط سفيد انتخاب كردين ،نوشته ها مشخص و واضح نيست

آل شیخ

سلام عالی بود[گل]

حسین

سلام داش ابی خیلی خوب بود اگه میشه درمورد پلیمر به ما اطلا عات بده ممنونتم

سهیلا

ممنون