قایق صابونی

2. شکاف کوچکی در عقب قایق ایجاد کنید. این جا مخزن سوخت شماست.
3. قایق را روی آب بگذارید و چند قطره صابون در شکاف عقب آن بریزید. کمی صبر کنید.
4. قایق راه افتاد. نه؟ فکر می‌کنید چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟
جاذبه مولکولی بین مولکولهای موجود در سطح آب، باعث ایجاد کشش سطحی می‌شود. کشش سطحی باعث می‌شود که این لایه شبیه یک پوسته عمل کند. این پوسته نازک مانند یک بالون است. اضافه کردن صابون مانند ترکاندن بالون است. شما کشش سطحی را از بین می‌برید. پوسته شکافته می‌شود و به دو طرف کشیده می‌شود. اگر چیزی روی این ذرات آب باشد (مثلا قایق شما) شروع به حرکت خواهد کرد.
5. خوب، اگر دلیلی که ما گفتیم درست باشد، قایق وقتی که صابون را به جای شکاف، روی آب بریزید هم باید حرکت کند. امتحان کنید. حرکت کرد؟
6. دقت کنید که هر بار بایستی از آب تازه استفاده کنید، وگرنه قایق تکان نمی خورد. چرا؟

/ 0 نظر / 66 بازدید