رنگ مو شیمیایی

 امروزه بیش از 75 درصد خانمها وشمار زیادی از آقایون موهای خود را رنگ می کنند.اولین رنگ موشیمیایی بی خطر در سال 1909 توسط شیمیدانی فرانسوی بنام یوگن شالر با استفاده ازپارا فنیلن دی آمین این فرایند نتیجه زنجیره ای از واکنشهای شیمیایی بین مولکولهای مو و رنگدانه ها درحضور پر اکسیدوآمونیاک میباشد .

/ 0 نظر / 22 بازدید