هدیه ای برای شما

1 - گاه نمی دانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم . این بار که دلتنگی را بهانه کردم فردا چه کنم ؟

2 - زیباترین سلام روی زیباترین بال های زیباترین کبوتران تقدیم به " سلطان رفاقت"

3 - نه از دریا و قایق می نویسم - نه از زخم شقایق مینویسم - بیاد لحظه های با تو بودن - به یاد اون دقایق مینویسم .

باز هم می آییم . ( قابل توجه دوستانی که میگن آقایون بی احساسن . این پیامکا هم شاهد ما ) .

/ 1 نظر / 52 بازدید
حسام

همه مرد را با صدا و بازوی کلفتشان میشناسند نمیدانند پشت این غرور قلب نازکی لانه کرده خوبه ادامه بده شیمیدان