ساخت شیشه ای مقاومتر از سپر زره پوش

آزمایشگاه نیروى هوایى آمریکا در اوهایو، این ماده به مراتب از شیشه هاى ضدگلوله کنونى مستحکم تر است. آلون یک سرامیک ترکیبى از جنس آلومینیوم، اکسیژن و نیتروژن است و ساختار و خواص نورى آن مشابه یاقوت کبود است. در حالى که شیشه هاى ضدگلوله متعارف از ورقه هاى چندلایه شیشه و پلى کربنات ساخته شده، شیشه هاى تولید شده از آلون از یک لایه بیرونى از جنس آلون، یک لایه میانى از جنس شیشه مقاوم و یک ورقه پلیمر ساخته شده است. به نوشته هفته نامه نیوساینتیست در جریان آزمایش این ماده در دانشگاه دیتن در اوهایو این شیشه جدید توانست در برابر گلوله هاى تفنگ دورزن روسى ام ۴۴ که کالیبر ۳۰ دارد و تفنگ دورزن براونینگ که داراى کالیبر ۵۰ است مقاومت کند. این شیشه همچنین در برابر رگبار گلوله هاى ضدسپر که داراى کالیبر ۳۰ هستند مقاومت کرد. اگر قرار باشد شیشه هاى ضدگلوله کنونى همین اندازه مقاومت را از خود ظاهر سازند قطر آنها باید ده ها سانتیمتر کلفت تر شود. محققان در نظر دارند آزمایش هاى دیگرى بر روى این شیشه جدید انجام دهند تا مشخص سازند میزان مقاومت آن در برابر گلوله هایى با کالیبر بزرگتر و نیز امواج انفجار چه اندازه است. تنها جنبه منفى ماده جدید هزینه نسبتاً گران براى ساخت آن است. بهاى هر ۵/۲ سانتیمتر مربع از این ماده ۱۵ دلار است که سه برابر هزینه تولید شیشه هاى ضدگلوله کنونى است

/ 0 نظر / 17 بازدید