وسوسه

صدای زنگ موبایل مردی که کنارم نشسته بود رشته افکارم رو پاره کرد باصدای زنگ دوباره  یادش زنده شد ناخوداگاه وبدون اینکه خودم بخوام  دستم رو داخل کیف کردم آوردمش بیرون چند دقیقه ای تودستم نگه داشتم بعد روشنش کردم به محض روشن شدن چندین پیغام وکلی اس ام اس قطار شدن آخه چند روز ی می شد که از  دسترس خارجش کرده بودم .

نیشخند

/ 0 نظر / 69 بازدید