علم شیمی چیست ؟

تا حالا با خود فکر کرده اید که کدام علم است که از همه بیشتر کاربرد دارد ؟

یا کدام علم است که قابل آزمایش شدن است ؟

یا کدام علم است که قابل دیده شدن است؟

با نگاهی به داخل بدن و فعل وانفعالات داخلی و خارجی بدن متوجه خواهید شد .

اگر دقت داشته باشید تا حالا متوجه شده اید که تمام اندام های بدن توسط ترشح

هورمون های شیمیایی کار می کنند و هیچ چیز به جز شیمی آنها را کنترل نمی کند .

پس بیایید علم بدن را بیاموزیم .

/ 0 نظر / 20 بازدید