آشنایی با شیمی تجزیه

تجزیه کیفی ماهیت شیمیایی گونه های موجود در نمونه را تعیین می کند و تجزیه کمی به منظور تعیین عددی مقدار نسبی یک یا چند تا از گونه های شیمیایی را در نمونه می توان تعریف کرد . تجزیه کمی مستلزم اطلاعات کیفی می باشد . مرحله جداسازی همواره جزء ضروری تجزیه های کیفی و کمی می باشد .

طبقه بندی روش های شیمی تجزیه :

1 - روشهای دستگاهی : IR-UV-GC-AAS

 

                                                                            زیر قرمز

                                                               فرا بنفش

                          گاز کروماتوگرافی

طیف بینی جذب اتمی

 

 

2- روش های کلاسیک : الف ) حجم سنجی  ب) وزن سنجی

 

الف ) حجم سنجی : 

1: تیتراسیون های خنثی شدن 2 : تیتراسیون های اکسایش کاهش  3: تیتراسیو نهای کمپلکسومتری 4: تیتراسیون های رسوبی .

معایب و مزایای روش حجم سنجی و وزنی:

در روش حجم سنجی وقت کمتری نیاز است و سرعت عمل بالااست . در این روش برای شناختن نقطه اکی والان شناساگر نیاز دارد . هر واکنش شناساگر مخصوص به خود را دارد . در این روش اضافه کردن مقدار کمی از واکنشگر استاندارد شده بعد از نقطه اکی والان باعث ایجاد خطا می شود .

روش وزنی زمان طولانی نیاز دارد . زیرا در این روش آنالیت را با یک رسوب دهنده آلی یا معدنی رسوب می دهند سپس رسوب را صاف کرده و بعد از خشک کردن وزن رسوب را گزارش می کنند .

 

تیتراسیون های خنثی شدن :(اسید و باز)

شناساگرهای واکنش های خنثایی ، اسیدها و بازهای آلی هستند که در واکنش خنثی شدن شرکت می کنند . بنابراین به میزان دلخواه در واکنش اضافه نمی شوند زیرا اضافه کردن آنها به طور دلخواه باعث نقطه اکی والان زودرس یا دیررس می شود واین خود باعث خطای + یا - در تیتراسیون می شود . شناساگر باید نقطه اکی والان را در بر بگیرد . به عبارت دیگر

 1 PH=PKa    

 

 

واکنش های اکسایش کاهش :

واکنش هایی هستند که با تبادل الکترون همراه هستند . در این واکنش ها یک گونه الکترون می گیرد و گونه دیگر الکترون می دهد . از لحاظ تئوری این واکنش هنگامی پیشرفت می کند که E واکنش برابر با E=Ec-Ea>0 . واکنش های اکسایش کاهش شامل منگانومتری ، یدومتری ، بروماتومتری و کرومومتری است .

 

تیتراسیون های رسوبی:

تیتراسیونهایی است که در آب رسوب کم محلول یا نا محلول به دست می آید :

 

شرایط تیتراسیون های رسوبی :

  • 1- رسوب کم محلول یا نا محلول باشد .
  • 2- سریع تشکیل شود .
  • 3- نقطه پایانی قابل تشخیص داشته باشد .
  • 4- در حین تیتراسیون با نور واکنش ندهد .

 

تیتراسیونهای کمپلکسومتری :

کمپلکس ترکیبی از یک اسید و باز لوییس است . اسید لوییس عنصری است که دارای اوربیتال d است و باز لوییس یک لیگاند است که زوج الکترون خود را به اوربیتال d فلز می دهد.

لیگاند می تواند به صورت یک دندانه یا چند دندانه باشد . لیگاندهای چند دندانه کمپلکس های پایدارتری را می دهند . یکی از این لیگاندهای چند دندانه اتیلن دی آمین تترا استیک اسید است (EDTA) که یک لیگاند 6 دندانه است .

میزان تشکیل کمپلکس به PH محیط بستگی دارد . برای فلزاتی مانند منیزیم و کلسیم در PH=10 تشکیل این  کمپلکس بیشتر است ولی برای آهن III در محیط اسیدی ثابت تشکیل بهتری دارد . معرف های تیتراسیون های کمپلکسومتری لیگاند هستند مانند موراکسید -اریو کروم- بلاک تی-گالماتیت و .....

 

تجزیه وزنی یا وزن سنجی :

 تعیین مقدار کمی یک جسم به روش رسوب دادن وسپس جدا کردن وتوزین رسوب را تجزیه وزنی یا وزن سنجی نامند . رسوب دهنده می تواندبصورت اختصاصی یا انتخابی باشد .

در روش انتخابی یک رسوب دهنده می تواند با یک یا چند یون وارد واکنش شود ولی در روش اختصاصی رسوب دهنده فقط با یک یون وارد واکنش می شود . رسوب دهنده یا آلی هستند یا معدنی . رسوب دهنده آلی در یک حلال آلی حل می شوند و انتخابی تر از رسوب دهنده معدنی عمل می کند وچون وزن مولکولی بالایی دارد مقدار کمی از رسوب دهنده می تواند با آنالیت واکنش دهد . بنابراین حد تشخیص آن نسبت به رسوب دهنده کمتر است . رسوب دهنده های معدنی در حلال های آبی حل می شوند . وزن مولکولی کمتری دارد بنابراین حد تشخیص بیشتر است .     

/ 4 نظر / 145 بازدید
NJ

salAM MISHE TOZIH BEDIN ALAVE BAR MES AZ IODOMETRY BARA ANDAZEGIRIYE KODOM IONA ESTEFADE MISHE VA MEKANISMESH CHIYE?

یه انسان

سلام وبلاگ جالبی دارین. به وبلاگ بنده هم سری بزنین [لبخند]

prince

خوب بود . ممنون . به درد خورد