Mhhe_Flash

در این سایت برخی از مفاهیم اولیه در شیمی بصورت فایل فلش ارایه شده است. بدیهی است برای دیدن این صفحات نیاز دارید تا برنامه فلش پلیر روی کامپیوترتان نصب باشد.
برخی از عناوین آن عبارتند از : آزمایش رادرفورد ، هیبریداسیون ، خواص گازها ، یونیزاسیون اسید ، بافر ، سل گالوانی ،  طیف خطی ، آرایشهای بلوری مانند  Simple Cubic Packing و  . Cubic Close Packing

/ 0 نظر / 19 بازدید