education.jlab.o

در این سایت میتوانید پازل های زیادی در مورد عناصر جدول تناوبی و برخی دیگر از مطالب شیمی پیدا کنید. جالب اینکه برخی از این پازل ها بصورت جدول هستند که باید آنها را حل کنید و برخی دیگر پر کردن جای خالی یک متن شیمی از روی گزینه های ارایه شده.

/ 0 نظر / 19 بازدید