چرا آب از غربال پایین نمی‌ریزد؟

بزرگ نگه داشته، و اظهار می‌دارد: آب در غربال حمل کردن - برخلاف تصور عموم - کاری ساده است! و در این موقع شروع به ریختن آب در داخل صافی می‌کند. همه متوجه می‌شوند، که قطره‌ای آب پایین نمی‌ریزد. به این ترتیب تقریباً نصف آب پارچ را در توی صافی خالی می‌کند. و پس از اینکه با شک و تردید تمام، چند لحظه آن را روی ظرفشویی نگه می‌دارد، به آرامی مقدار کمی آب از لبه صافی توی ظرف بزرگ خالی کرده، و خود صافی را هم داخل آب قرار می‌دهد. سپس از یک تماشاگر نیز می‌خواهد، که وی نیز این کار را تکرار کند و آن وقت مجدداً صافی را از توی ظرف خارج کرده، و به دست او می‌دهد، و تماشاچی بقیه آب را در توی صافی می‌ریزد. مشاهده می‌گردد، که قطره‌ای آب در غربال (صافی) باقی نمانده، و همه آن پایین می‌ریزد، دلیل این تردستی چیست؟

به طور خلی ساده، وقتی شعبده‌باز آب را در صافی می‌ریزد، توی صافی یک کاسه شیشه‌ای بزرگ - از انواع پیرکس - قرار دارد، که خیلی نازک بوده، و غیرقابل رؤیت است. همچنین ظرف بزرگ شیشه‌ای و روی میز محتوی آب خالص نیست، بلکه دارای «تتراکلریدکربن» و «بنزین» است. وقتی آب دو مایع به نسبتهای مساوی با هم مخلوط شوند، ضریب شکست آن با ضریب شکست شیشه پیرکس یکسان می‌شود، و اشیای شیشه‌ای پیرکس در داخل آن دیده نمی‌شوند. شعبده‌باز هنگام قرار دادن صافی در داخل مایع مزبور، آن را کمی می‌چرخاند، تا از صافی خارج شده، و داخل مایع به طور معکوس قرار گیرد. پس اساس شعبده‌بازی از این قرار است: هنگامی که شعبده‌باز آب را در صافی می‌ریزد، کاسه پیرکس توی آن قرار دارد، اما هنگامی که از مایع درمی‌آورد، تا آن را به تماشاگر بسپارد کاسه مزبور را توی مایع باقی می‌گذارد. که البته کسی متوجه آن نمی‌شود. و مسلماً آب در نوبت تماشاچی از صافی به پایین می‌ریزد

/ 0 نظر / 17 بازدید